Τα 4 βασικά σημεία του Marketing που πρέπει να προσέξεις

Τα 4 βασικά σημεία του Marketing

Όλες οι επιχειρήσεις πλέον εστιάζουν στο marketing και την προώθηση τους στο διαδίκτυο. Όμως, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις μια καλή από μια μέτρια στρατηγική marketing;

Ο βασικός τρόπος να καταλάβεις ή να στήσεις μια αποτελεσματική στρατηγική marketing είναι να ακολουθήσεις τον κανόνα των Ps – Product, Price, Place, Promotion, δηλαδή να έχεις το σωστό προϊόν, στη σωστή τιμή, με σωστή τοποθέτηση μέσα από ενέργειες προώθησης.